info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 17:41
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 258,00 27 821,00
6,0%
26 735,00
-3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 301,00 20,00
-93,4%
1 514,00
7 470,0%
Zysk (strata) brutto -84,00 2,00
---
1 515,00
75 650,0%
Zysk (strata) netto -177,00 -302,00
---
1 505,00
---
Amortyzacja 2 342,00 2 489,00
6,3%
2 091,00
-16,0%
Aktywa 196 809,00 214 576,00
9,0%
252 244,00
17,6%
Kapitał własny 109 197,00 108 895,00
-0,3%
110 400,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,45 11,42
-0,3%
11,58
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
0,16
---