info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 22:21
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 83 445,00 68 179,00
-18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 633,00 4 576,00
-31,0%
Zysk (strata) brutto 6 771,00 2 648,00
-60,9%
Zysk (strata) netto 6 771,00 2 312,00
-65,9%
Amortyzacja 2 540,00 2 543,00
0,1%
Aktywa 265 709,00 240 840,00
-9,4%
Kapitał własny 125 103,00 127 415,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,12 13,36
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,24
-65,9%