info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 11:58
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 821,00 26 735,00
-3,9%
60 611,00
126,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 1 514,00
7 470,0%
8 374,00
453,1%
Zysk (strata) brutto 2,00 1 515,00
75 650,0%
7 922,00
422,9%
Zysk (strata) netto -302,00 1 505,00
---
7 932,00
427,0%
Amortyzacja 2 489,00 2 091,00
-16,0%
2 993,00
43,1%
Aktywa 214 576,00 252 244,00
17,6%
268 806,00
6,6%
Kapitał własny 108 895,00 110 400,00
1,4%
118 332,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,42 11,58
1,4%
12,41
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,16
---
0,83
426,6%