info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 22:18
kontakt
SESCOM
Półroczne skonsolidowane
 2017-03-312018-03-312019-03-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 994,00 57 081,00
29,7%
67 241,00
17,8%
78 372,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 564,00 4 133,00
61,2%
6 122,00
48,1%
4 314,00
-29,5%
Zysk (strata) brutto 2 285,00 3 973,00
73,9%
5 966,00
50,2%
4 177,00
-30,0%
Zysk (strata) netto 1 771,00 3 246,00
83,3%
4 524,00
39,4%
3 199,00
-29,3%
Amortyzacja 838,00 864,00
3,1%
780,00
-9,7%
1 947,00
149,6%
Aktywa 38 372,00 46 966,00
22,4%
59 430,00
26,5%
68 842,00
15,8%
Kapitał własny 23 371,00 29 918,00
28,0%
39 750,00
32,9%
42 649,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,13 14,25
28,0%
18,93
32,9%
20,31
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 1,55
83,4%
2,15
39,3%
1,52
-29,3%