info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 17:20
kontakt
SESCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 366,00 31 981,00
43,0%
27 832,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 680,00 3 620,00
115,5%
1 928,00
-46,7%
Zysk (strata) brutto 1 686,00 3 381,00
100,5%
1 895,00
-44,0%
Zysk (strata) netto 1 477,00 2 704,00
83,1%
1 516,00
-43,9%
Amortyzacja 427,00 830,00
94,4%
335,00
-59,6%
Aktywa 52 194,00 62 144,00
19,1%
51 524,00
-17,1%
Kapitał własny 35 325,00 36 689,00
3,9%
32 073,00
-12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,82 17,47
3,9%
17,47
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 1,29
83,2%
1,29
0,0%