info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 06:26
kontakt
SESCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 538,00 22 366,00
-0,8%
31 981,00
43,0%
27 832,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 696,00 1 680,00
-0,9%
3 620,00
115,5%
1 928,00
-46,7%
Zysk (strata) brutto 1 546,00 1 686,00
9,1%
3 381,00
100,5%
1 895,00
-44,0%
Zysk (strata) netto 1 237,00 1 477,00
19,4%
2 704,00
83,1%
1 516,00
-43,9%
Amortyzacja 369,00 427,00
15,7%
830,00
94,4%
335,00
-59,6%
Aktywa 49 109,00 52 194,00
6,3%
62 144,00
19,1%
51 524,00
-17,1%
Kapitał własny 33 848,00 35 325,00
4,4%
36 689,00
3,9%
32 073,00
-12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,12 16,82
4,4%
17,47
3,9%
17,47
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,70
19,4%
1,29
83,2%
1,29
0,0%