info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 09:18
kontakt
PTWP
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47 451,00 55 963,00
17,9%
73 457,00
31,3%
66 060,00
-10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 895,00 2 884,00
222,2%
7 385,00
156,1%
2 923,00
-60,4%
Zysk (strata) brutto 645,00 2 575,00
299,2%
7 525,00
192,2%
1 777,00
-76,4%
Zysk (strata) netto 121,00 1 772,00
1 364,5%
6 080,00
243,1%
1 118,00
-81,6%
Amortyzacja 1 250,00 1 919,00
53,5%
1 855,00
-3,3%
3 033,00
63,5%
Aktywa 23 774,00 23 817,00
0,2%
32 875,00
38,0%
22 285,00
-32,2%
Kapitał własny 10 877,00 10 699,00
-1,6%
12 734,00
19,0%
12 720,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,37 6,60
3,6%
8,65
31,2%
8,64
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 1,09
1 438,0%
4,13
278,3%
0,76
-81,6%