info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 05:45
kontakt
PTWP
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 321,00 25 053,00
3,0%
30 466,00
21,6%
30 199,00
-0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 361,00 1 115,00
-18,1%
1 894,00
69,9%
-248,00
---
Zysk (strata) brutto 1 482,00 1 365,00
-7,9%
1 482,00
8,6%
-1 663,00
---
Zysk (strata) netto 1 146,00 1 047,00
-8,6%
1 140,00
8,9%
-1 786,00
---
Amortyzacja 248,00 258,00
4,0%
458,00
77,5%
418,00
-8,7%
Aktywa 22 531,00 22 338,00
-0,9%
22 095,00
-1,1%
19 438,00
-12,0%
Kapitał własny 20 259,00 19 407,00
-4,2%
16 502,00
-15,0%
13 584,00
-17,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,86 11,97
0,9%
11,21
-6,3%
9,23
-17,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,64
-3,9%
0,78
20,2%
-1,21
---