info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 01:23
kontakt
UNITED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
38,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15,00 398,00
---
-261,00
---
Zysk (strata) brutto -14,00 393,00
---
-20 070,00
---
Zysk (strata) netto -14,00 393,00
---
-20 072,00
---
Amortyzacja 10,00 10,00
0,0%
11,00
10,0%
Aktywa 22 348,00 22 838,00
2,2%
2 756,00
-87,9%
Kapitał własny 20 911,00 21 304,00
1,9%
1 232,00
-94,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 2,06
1,9%
0,12
-94,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,04
---
-1,94
---