info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 03:57
kontakt
ATENDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 672,00 60 261,00
-2,3%
58 899,00
-2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 707,00 1 508,00
-59,3%
-462,00
---
Zysk (strata) brutto 3 545,00 899,00
-74,6%
5 538,00
516,0%
Zysk (strata) netto 2 849,00 997,00
-65,0%
5 263,00
427,9%
Amortyzacja 940,00 1 757,00
86,9%
1 779,00
1,3%
Aktywa 168 360,00 174 077,00
3,4%
169 520,00
-2,6%
Kapitał własny 61 196,00 62 193,00
1,6%
59 461,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,68 1,71
1,6%
1,64
-4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,03
-65,4%
0,14
437,0%