info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:06
kontakt
AFHOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 356,00 2 433,00
3,3%
1 955,00
-19,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 048,00 -1 413,00
---
-954,00
---
Zysk (strata) brutto 9 757,00 1 898,00
-80,5%
3 090,00
62,8%
Zysk (strata) netto 9 757,00 1 898,00
-80,5%
3 711,00
95,5%
Amortyzacja 83,00 76,00
-8,4%
71,00
-6,6%
Aktywa 287 648,00 379 550,00
31,9%
391 106,00
3,0%
Kapitał własny 148 540,00 231 883,00
56,1%
235 588,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,43 25,64
56,1%
26,05
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,08 0,21
-80,5%
0,41
95,2%