info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:05
kontakt
GTRINITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 -15,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto 17,00 -16,00
---
-114,00
---
Zysk (strata) netto 17,00 -16,00
---
-114,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 78,00 31,00
-60,3%
22,00
-29,0%
Kapitał własny -2 167,00 -2 183,00
---
-2 297,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,67 -1,69
---
-1,78
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,09
---