info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 19:11
kontakt
GTRINITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 3,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 -49,00
---
64,00
---
-15,00
---
Zysk (strata) brutto -26,00 -50,00
---
168,00
---
52,00
-69,0%
Zysk (strata) netto -26,00 -50,00
---
168,00
---
52,00
-69,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 61,00 65,00
6,6%
60,00
-7,7%
82,00
36,7%
Kapitał własny -2 546,00 -2 596,00
---
-2 403,00
---
-2 491,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,97 -2,01
---
-1,86
---
-1,92
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
0,13
---
0,04
-69,2%