info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 11:58
kontakt
SHOPER
Kwartalne skonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 51 278,00
Kapitał własny 28 354,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,99
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00