info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 17:01
kontakt
SHOPER
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 849,00 33 358,00
60,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 783,00 10 807,00
38,9%
Zysk (strata) brutto 7 611,00 20 679,00
171,7%
Zysk (strata) netto 5 963,00 16 821,00
182,1%
Amortyzacja 1 540,00 1 929,00
25,3%
Aktywa 0,00 51 278,00
---
Kapitał własny 0,00 28 354,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,99
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,59
182,3%