info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 15:36
kontakt
SHOPER
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 849,00 33 264,00
59,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 783,00 10 956,00
40,8%
Zysk (strata) brutto 7 611,00 20 829,00
173,7%
Zysk (strata) netto 5 963,00 16 926,00
183,9%
Amortyzacja 1 540,00 1 876,00
21,8%
Aktywa 0,00 49 872,00
---
Kapitał własny 0,00 28 459,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 1,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,59
184,2%