info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 05:16
kontakt
CANNABIS
Kwartalne skonsolidowane
 2019-06-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3,00 41,00
1 266,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29,00 -252,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -252,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -252,00
---
Amortyzacja 5,00 0,00
---
Aktywa 809,00 927,00
14,6%
Kapitał własny 549,00 723,00
31,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,04
-46,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---