info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 15:20
kontakt
IFCAPITAL
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 230,00 203,00
-11,7%
309,00
52,2%
152,00
-50,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24,00 114,00
375,0%
281,00
146,5%
138,00
-50,9%
Zysk (strata) brutto 35,00 122,00
248,6%
-130,00
---
138,00
---
Zysk (strata) netto 40,00 122,00
205,0%
-130,00
---
138,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 731,00 4 902,00
-14,5%
4 620,00
-5,8%
4 744,00
2,7%
Kapitał własny 5 711,00 4 894,00
-14,3%
4 614,00
-5,7%
4 740,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 4,89
267,3%
4,61
-5,7%
0,95
-79,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,12
1 255,6%
-0,13
---
0,03
---