info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.28, godz. 21:53
kontakt
IFCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44,00 36,00
-18,2%
36,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41,00 32,00
-22,0%
35,00
9,4%
Zysk (strata) brutto 41,00 32,00
-22,0%
35,00
9,4%
Zysk (strata) netto 41,00 32,00
-22,0%
35,00
9,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 600,00 4 621,00
0,5%
4 677,00
1,2%
Kapitał własny 4 593,00 4 618,00
0,5%
4 674,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,59 4,61
0,5%
4,67
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-22,0%
0,04
9,4%