info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 12:50
kontakt
IFCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43,00 42,00
-2,3%
34,00
-19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 34,00
-15,0%
30,00
-11,8%
Zysk (strata) brutto 40,00 41,00
2,5%
30,00
-26,8%
Zysk (strata) netto 40,00 41,00
2,5%
30,00
-26,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 923,00 5 001,00
1,6%
5 023,00
0,4%
Kapitał własny 4 922,00 4 996,00
1,5%
5 016,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 1,00
1,5%
1,00
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
-25,0%