info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.02, godz. 09:58
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36,00 52,00
44,4%
74,00
42,3%
106,00
43,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 74,00
131,2%
64,00
-13,5%
103,00
60,9%
Zysk (strata) brutto 32,00 117,00
265,6%
21,00
-82,1%
103,00
390,5%
Zysk (strata) netto 32,00 117,00
265,6%
21,00
-82,1%
103,00
390,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 735,00 6 756,00
0,3%
6 782,00
0,4%
6 819,00
0,5%
Kapitał własny 6 731,00 6 750,00
0,3%
6 771,00
0,3%
6 795,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,20
809,1%
0,20
0,5%
0,20
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
-66,7%
0,00
200,0%