info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.02, godz. 06:31
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 25,00
13,6%
36,00
44,0%
52,00
44,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 -1,00
---
32,00
---
74,00
131,2%
Zysk (strata) brutto 13,00 -1,00
---
32,00
---
117,00
265,6%
Zysk (strata) netto 13,00 -1,00
---
32,00
---
117,00
265,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 438,00 6 688,00
-20,7%
6 735,00
0,7%
6 756,00
0,3%
Kapitał własny 6 655,00 6 680,00
0,4%
6 731,00
0,8%
6 750,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,02
0,0%
0,20
809,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---