info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 19:40
kontakt
FEMTECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -889,00 -418,00
---
-489,00
---
-687,00
---
Zysk (strata) brutto 1 023,00 128,00
-87,5%
2 932,00
2 190,6%
2 198,00
-25,0%
Zysk (strata) netto 828,00 104,00
-87,4%
2 357,00
2 166,3%
1 780,00
-24,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
1,00
---
Aktywa 60 147,00 55 507,00
-7,7%
46 742,00
-15,8%
23 214,00
-50,3%
Kapitał własny 20 805,00 20 442,00
-1,7%
20 132,00
-1,5%
16 198,00
-19,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,38
-1,7%
1,36
-1,5%
1,09
-19,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,01
-87,5%
0,16
2 171,4%
0,12
-24,5%