info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.28, godz. 21:46
kontakt
BTCSTUDIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 124,00 461,00
271,8%
147,00
-68,1%
2,00
-98,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -152,00 275,00
---
6,00
-97,8%
-125,00
---
Zysk (strata) brutto -181,00 280,00
---
5,00
-98,2%
-137,00
---
Zysk (strata) netto -181,00 280,00
---
5,00
-98,2%
-137,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 23 974,00 10 488,00
-56,3%
25 329,00
141,5%
11 103,00
-56,2%
Kapitał własny 15 269,00 2 900,00
-81,0%
17 325,00
497,4%
2 768,00
-84,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,90 0,35
-81,3%
2,12
497,5%
0,34
-84,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,03
---
0,00
-97,1%
-0,02
---