info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.23, godz. 10:39
kontakt
CNT
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 515 858,00 576 494,00
11,8%
576 494,00
0,0%
97 341,00
-83,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 693,00 16 309,00
247,5%
16 309,00
0,0%
11 540,00
-29,2%
Zysk (strata) brutto 4 991,00 16 691,00
234,4%
16 691,00
0,0%
11 777,00
-29,4%
Zysk (strata) netto 5 167,00 11 469,00
122,0%
11 469,00
0,0%
5 596,00
-51,2%
Amortyzacja 191,00 240,00
25,7%
240,00
0,0%
176,00
-26,7%
Aktywa 294 364,00 211 158,00
-28,3%
211 158,00
0,0%
246 817,00
16,9%
Kapitał własny 63 443,00 86 867,00
36,9%
86 868,00
0,0%
81 721,00
-5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,98 9,56
36,9%
9,56
0,0%
9,61
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 1,26
122,2%
1,26
0,0%
0,66
-47,9%