info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 05:07
kontakt
CNT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 617,00 1 001,00
62,2%
776,00
-22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -510,00 -537,00
---
-473,00
---
Zysk (strata) brutto 2 621,00 11 082,00
322,8%
-457,00
---
Zysk (strata) netto 1 223,00 7 165,00
485,9%
-515,00
---
Amortyzacja 61,00 62,00
1,6%
61,00
-1,6%
Aktywa 80 710,00 97 236,00
20,5%
99 265,00
2,1%
Kapitał własny 61 040,00 68 196,00
11,7%
67 681,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,25 9,22
11,7%
9,15
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,97
486,7%
-0,07
---