info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 06:48
kontakt
CNT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 288,00 11 807,00
42,5%
706,00
-94,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 644,00 2 919,00
77,6%
81,00
-97,2%
Zysk (strata) brutto 2 034,00 3 300,00
62,2%
129,00
-96,1%
Zysk (strata) netto 1 490,00 1 668,00
11,9%
85,00
-94,9%
Amortyzacja 44,00 68,00
54,5%
62,00
-8,8%
Aktywa 100 203,00 108 842,00
8,6%
103 625,00
-4,8%
Kapitał własny 69 683,00 71 290,00
2,3%
71 375,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,21
9,4%
0,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
25,0%
0,00
---