info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 16:59
kontakt
CNT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 706,00 2 583,00
265,9%
617,00
-76,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 81,00 1 230,00
1 418,5%
-510,00
---
Zysk (strata) brutto 129,00 11 545,00
8 849,6%
2 621,00
-77,3%
Zysk (strata) netto 85,00 10 497,00
12 249,4%
1 223,00
-88,3%
Amortyzacja 62,00 62,00
0,0%
61,00
-1,6%
Aktywa 103 625,00 80 128,00
-22,7%
80 710,00
0,7%
Kapitał własny 71 375,00 59 818,00
-16,2%
61 040,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,40 7,04
-16,2%
8,25
17,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 1,24
12 250,0%
0,16
-86,6%