info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 14:20
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 610,00 1 095,00
79,5%
1 951,00
78,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -438,00 -41,00
---
85,00
---
Zysk (strata) brutto -793,00 -63,00
---
249,00
---
Zysk (strata) netto -793,00 -63,00
---
249,00
---
Amortyzacja 311,00 99,00
-68,2%
226,00
128,3%
Aktywa 38 702,00 36 661,00
-5,3%
38 895,00
6,1%
Kapitał własny 4 694,00 1 872,00
-60,1%
3 628,00
93,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,09
-60,0%
0,17
93,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,00
---
0,01
---