info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 14:49
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 017,00 660,00
-35,1%
1 405,00
112,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 564,00 60,00
-89,4%
266,00
343,3%
Zysk (strata) brutto 479,00 -455,00
---
25,00
---
Zysk (strata) netto 479,00 -455,00
---
25,00
---
Amortyzacja 134,00 120,00
-10,4%
241,00
100,8%
Aktywa 39 132,00 39 287,00
0,4%
45 042,00
14,6%
Kapitał własny 4 098,00 3 643,00
-11,1%
3 668,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,14
-11,5%
0,14
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---
0,00
---