info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 12:42
kontakt
ASMGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 044,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -254,00
Zysk (strata) brutto -1 120,00
Zysk (strata) netto -968,00
Amortyzacja 127,00
Aktywa 121 625,00
Kapitał własny 74 731,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02