info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 08:17
kontakt
GRUPAEMM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8,00 7,00
-12,5%
4,00
-42,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 -3,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) brutto 99,00 38,00
-61,6%
-244,00
---
Zysk (strata) netto 99,00 30,00
-69,7%
-244,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 839,00 1 893,00
2,9%
1 664,00
-12,1%
Kapitał własny -774,00 -744,00
---
-1 001,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---