info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.20, godz. 02:08
kontakt
GRUPAEMM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00
Zysk (strata) brutto -244,00
Zysk (strata) netto -244,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 664,00
Kapitał własny -1 001,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00