info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 11:50
kontakt
STAPORKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 535,00 14 929,00
29,4%
11 365,00
-23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 633,00 852,00
34,6%
1 966,00
130,8%
Zysk (strata) brutto 328,00 532,00
62,2%
1 727,00
224,6%
Zysk (strata) netto 350,00 532,00
52,0%
1 772,00
233,1%
Amortyzacja 675,00 607,00
-10,1%
610,00
0,5%
Aktywa 54 945,00 58 708,00
6,8%
60 129,00
2,4%
Kapitał własny 17 911,00 18 443,00
3,0%
20 215,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,75 2,84
3,0%
3,11
9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,08
51,9%
0,27
231,7%