info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.23, godz. 10:36
kontakt
PATENTUS
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 902,00 59 046,00
13,8%
135 106,00
128,8%
148 818,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 486,00 2 508,00
---
12 600,00
402,4%
19 620,00
55,7%
Zysk (strata) brutto -17 005,00 2 389,00
---
10 723,00
348,8%
18 107,00
68,9%
Zysk (strata) netto -16 311,00 1 843,00
---
8 565,00
364,7%
14 608,00
70,6%
Amortyzacja 8 405,00 8 405,00
0,0%
7 722,00
-8,1%
8 438,00
9,3%
Aktywa 144 507,00 153 219,00
6,0%
179 520,00
17,2%
167 829,00
-6,5%
Kapitał własny 83 521,00 85 379,00
2,2%
94 036,00
10,1%
108 601,00
15,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,83 2,89
2,2%
3,19
10,2%
3,68
15,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,55 0,06
---
0,29
367,7%
0,50
70,7%