info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 01:53
kontakt
PATENTUS
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 506,00 54 085,00
48,2%
33 412,00
-38,2%
34 963,00
4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 187,00 4 728,00
48,4%
4 392,00
-7,1%
2 658,00
-39,5%
Zysk (strata) brutto 3 063,00 4 523,00
47,7%
3 703,00
-18,1%
2 334,00
-37,0%
Zysk (strata) netto 2 418,00 3 661,00
51,4%
3 476,00
-5,1%
2 207,00
-36,5%
Amortyzacja 4 194,00 3 762,00
-10,3%
4 203,00
11,7%
4 454,00
6,0%
Aktywa 151 106,00 157 622,00
4,3%
172 699,00
9,6%
155 097,00
-10,2%
Kapitał własny 85 813,00 89 039,00
3,8%
97 452,00
9,4%
111 119,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 3,02
3,7%
3,30
9,4%
3,77
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,12
51,2%
0,12
-4,8%
0,08
-36,4%