info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 23:30
kontakt
PATENTUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 023,00 10 104,00
-57,9%
20 085,00
98,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 473,00 -431,00
---
76,00
---
Zysk (strata) brutto 2 999,00 -271,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) netto 2 700,00 -149,00
---
695,00
---
Amortyzacja 1 984,00 2 321,00
17,0%
6,00
-99,7%
Aktywa 155 977,00 151 896,00
-2,6%
154 640,00
1,8%
Kapitał własny 110 844,00 110 909,00
0,1%
110 104,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,76 3,76
0,1%
3,73
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,00
---
0,02
---