info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.27, godz. 06:56
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 126,00 126,00
0,0%
123,00
-2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -91,00 5 115,00
---
-80,00
---
Zysk (strata) brutto -513,00 981,00
---
-206,00
---
Zysk (strata) netto -513,00 1 668,00
---
-206,00
---
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
3,00
50,0%
Aktywa 204 782,00 184 686,00
-9,8%
184 927,00
0,1%
Kapitał własny 156 072,00 157 740,00
1,1%
157 534,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,08 2,10
1,1%
2,10
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,02
---
-0,00
---