info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 05:13
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 123,00 98,00
-20,3%
98,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -80,00 1 448,00
---
-107,00
---
Zysk (strata) brutto -206,00 1 417,00
---
-144,00
---
Zysk (strata) netto -206,00 1 137,00
---
-144,00
---
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
2,00
0,0%
Aktywa 184 927,00 184 936,00
0,0%
185 238,00
0,2%
Kapitał własny 157 534,00 158 671,00
0,7%
158 527,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 2,12
0,7%
2,11
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,02
---
-0,00
---