info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 05:51
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 126,00 123,00
-2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 115,00 -80,00
---
Zysk (strata) brutto 981,00 -206,00
---
Zysk (strata) netto 1 668,00 -206,00
---
Amortyzacja 2,00 3,00
50,0%
Aktywa 184 686,00 184 927,00
0,1%
Kapitał własny 157 740,00 157 534,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 2,10
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---