info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 21:34
kontakt
INGBSK
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 358 400,00 1 386 600,00
2,1%
1 304 000,00
-6,0%
1 277 300,00
-2,0%
Przychody z tytułu prowizji 450 700,00 460 600,00
2,2%
448 300,00
-2,7%
505 600,00
12,8%
Wynik na działalności bankowej 892 000,00 783 300,00
-12,2%
866 600,00
10,6%
881 700,00
1,7%
Zysk (strata) brutto 618 000,00 377 000,00
-39,0%
440 100,00
16,7%
618 100,00
40,4%
Zysk (strata) netto 450 300,00 267 300,00
-40,6%
316 200,00
18,3%
440 200,00
39,2%
Amortyzacja 70 400,00 71 500,00
1,6%
72 100,00
0,8%
72 200,00
0,1%
Aktywa 158 610 700,00 171 241 600,00
8,0%
180 639 300,00
5,5%
184 859 500,00
2,3%
Kapitał własny 15 223 300,00 17 341 000,00
13,9%
18 235 500,00
5,2%
18 595 800,00
2,0%
Współczynnik wypłacalności 16,87 15,76
-6,6%
17,47
10,9%
18,64
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 117,01 133,29
13,9%
140,16
5,2%
142,94
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,46 2,06
-40,6%
2,43
18,2%
3,38
39,3%