info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 23:44
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 315 100,00 1 235 000,00
-6,1%
1 209 600,00
-2,1%
Przychody z tytułu prowizji 450 400,00 436 400,00
-3,1%
491 500,00
12,6%
Wynik na działalności bankowej 725 300,00 823 000,00
13,5%
833 200,00
1,2%
Zysk (strata) brutto 369 700,00 435 100,00
17,7%
610 500,00
40,3%
Zysk (strata) netto 267 300,00 316 200,00
18,3%
440 200,00
39,2%
Amortyzacja 68 900,00 69 100,00
0,3%
69 500,00
0,6%
Aktywa 166 545 200,00 176 219 300,00
5,8%
180 460 300,00
2,4%
Kapitał własny 17 201 800,00 18 051 800,00
4,9%
18 273 900,00
1,2%
Współczynnik wypłacalności 17,07 18,68
9,4%
19,74
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 132,22 138,75
4,9%
140,46
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,43
18,2%
3,38
39,3%