info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 00:53
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 198 600,00 1 211 800,00
1,1%
1 257 000,00
3,7%
1 306 400,00
3,9%
Przychody z tytułu prowizji 352 800,00 391 600,00
11,0%
434 800,00
11,0%
422 300,00
-2,9%
Wynik na działalności bankowej 775 200,00 629 400,00
-18,8%
823 500,00
30,8%
816 700,00
-0,8%
Zysk (strata) brutto 592 300,00 433 100,00
-26,9%
619 100,00
42,9%
566 200,00
-8,5%
Zysk (strata) netto 452 200,00 325 400,00
-28,0%
470 300,00
44,5%
414 800,00
-11,8%
Amortyzacja 57 700,00 69 400,00
20,3%
66 100,00
-4,8%
64 800,00
-2,0%
Aktywa 137 711 500,00 142 042 800,00
3,1%
147 057 000,00
3,5%
151 639 700,00
3,1%
Kapitał własny 13 336 300,00 13 389 700,00
0,4%
14 205 000,00
6,1%
15 204 700,00
7,0%
Współczynnik wypłacalności 17,19 17,17
-0,1%
16,26
-5,3%
16,96
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 102,51 102,92
0,4%
109,18
6,1%
116,87
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,48 2,50
-28,0%
3,62
44,5%
3,19
-11,8%