info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.07, godz. 23:50
kontakt
QUMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 701,00 997,00
-92,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -80 700,00 -961,00
---
Zysk (strata) brutto -80 247,00 -959,00
---
Zysk (strata) netto -80 247,00 -959,00
---
Amortyzacja 305,00 0,00
---
Aktywa 14 432,00 12 564,00
-12,9%
Kapitał własny -129 058,00 -130 018,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,20 -3,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,99 -0,02
---