info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 16:12
kontakt
PRESTO
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 859,00 3 222,00
12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 041,00 131,00
---
Zysk (strata) brutto -1 145,00 90,00
---
Zysk (strata) netto -1 145,00 90,00
---
Amortyzacja 431,00 179,00
-58,5%
Aktywa 22 597,00 22 890,00
1,3%
Kapitał własny 14 595,00 16 006,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,56
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,00
---