info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 05:32
kontakt
PRESTO
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 859,00 3 222,00
12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -696,00 130,00
---
Zysk (strata) brutto -800,00 89,00
---
Zysk (strata) netto -800,00 89,00
---
Amortyzacja 243,00 173,00
-28,8%
Aktywa 21 454,00 22 816,00
6,3%
Kapitał własny 14 944,00 15 965,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,55
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,00
---