info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 22:09
kontakt
PRESTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 975,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -421,00
Zysk (strata) brutto -498,00
Zysk (strata) netto -498,00
Amortyzacja 413,00
Aktywa 22 196,00
Kapitał własny 15 817,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02