info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 00:23
kontakt
CCC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 377 200,00 682 000,00
80,8%
554 500,00
-18,7%
656 300,00
18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 500,00 11 500,00
155,6%
60 600,00
427,0%
-21 400,00
---
Zysk (strata) brutto -8 500,00 -900,00
---
67 400,00
---
-104 300,00
---
Zysk (strata) netto -9 000,00 -6 200,00
---
62 200,00
---
-108 700,00
---
Amortyzacja 59 600,00 70 000,00
17,4%
68 000,00
-2,9%
66 600,00
-2,1%
Aktywa 2 714 500,00 2 745 000,00
1,1%
2 951 700,00
7,5%
2 576 400,00
-12,7%
Kapitał własny 1 039 300,00 1 029 200,00
-1,0%
1 097 200,00
6,6%
959 000,00
-12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,24 25,00
-1,0%
26,65
6,6%
23,30
-12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,15
---
1,51
---
-2,64
---