info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 17:18
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 656 856,00 1 024 619,00
56,0%
1 152 205,00
12,5%
770 024,00
-33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20 506,00 120 591,00
---
156 613,00
29,9%
96 982,00
-38,1%
Zysk (strata) brutto -41 182,00 115 812,00
---
146 026,00
26,1%
88 660,00
-39,3%
Zysk (strata) netto -34 037,00 93 875,00
---
121 029,00
28,9%
69 584,00
-42,5%
Amortyzacja 30 805,00 33 014,00
7,2%
38 194,00
15,7%
37 321,00
-2,3%
Aktywa 2 629 021,00 3 000 499,00
14,1%
2 836 562,00
-5,5%
2 513 606,00
-11,4%
Kapitał własny 142 712,00 138 518,00
-2,9%
266 213,00
92,2%
177 079,00
-33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,89 13,49
-2,9%
25,92
92,2%
17,24
-33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,31 9,14
---
11,78
28,9%
6,78
-42,5%