info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 21:30
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 998 107,00 940 482,00
-5,8%
651 502,00
-30,7%
656 856,00
0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 121 823,00 138 482,00
13,7%
40 236,00
-70,9%
-20 506,00
---
Zysk (strata) brutto 116 952,00 228 113,00
95,0%
39 047,00
-82,9%
-41 182,00
---
Zysk (strata) netto 95 749,00 203 521,00
112,6%
30 791,00
-84,9%
-34 037,00
---
Amortyzacja 29 825,00 29 527,00
-1,0%
31 722,00
7,4%
30 805,00
-2,9%
Aktywa 2 782 848,00 2 609 259,00
-6,2%
2 479 535,00
-5,0%
2 629 021,00
6,0%
Kapitał własny 103 334,00 308 059,00
198,1%
187 604,00
-39,1%
142 712,00
-23,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,06 29,99
198,1%
18,26
-39,1%
13,89
-23,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,32 19,81
112,6%
3,00
-84,9%
-3,31
---