info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 16:41
kontakt
ARI
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 690,00 1 465,00
112,3%
1 032,00
-29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64,00 52,00
-18,8%
-1 027,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 13,00
30,0%
-1 139,00
---
Zysk (strata) netto 10,00 21,00
110,0%
-1 140,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 596,00 8 099,00
407,5%
11 386,00
40,6%
Kapitał własny 370,00 3 979,00
975,4%
9 207,00
131,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,52
971,4%
0,38
-27,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
200,0%
-0,05
---