info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.23, godz. 09:59
kontakt
ARI
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 465,00 1 076,00
-26,6%
676,00
-37,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9,00 -4 564,00
---
135,00
---
Zysk (strata) brutto -25,00 -4 625,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) netto -24,00 -4 625,00
---
5,00
---
Amortyzacja 32,00 31,00
-3,1%
9,00
-71,0%
Aktywa 5 117,00 1 145,00
-77,6%
1 028,00
-10,2%
Kapitał własny 3 934,00 -780,00
---
-775,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,52 -0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,19
---
0,00
---