info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 12:12
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 514,00 454,00
-11,7%
156,00
-65,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 157,00 245,00
56,1%
-57,00
---
Zysk (strata) brutto 150,00 237,00
58,0%
-61,00
---
Zysk (strata) netto 150,00 237,00
58,0%
-61,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 028,00 1 300,00
26,5%
1 059,00
-18,5%
Kapitał własny -775,00 -539,00
---
-599,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
66,7%
-0,00
---