info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.22, godz. 12:23
kontakt
ARI
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 821,00 655,00
-20,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 168,00 -60,00
---
Zysk (strata) brutto 149,00 -85,00
---
Zysk (strata) netto 149,00 -85,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 726,00 7 929,00
359,4%
Kapitał własny 453,00 3 848,00
749,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,16
165,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---