info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.22, godz. 11:16
kontakt
ARI
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 655,00 255,00
-61,1%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -60,00 -196,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -85,00 -209,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -85,00 -209,00
---
0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 074,00 831,00
-83,6%
831,00
0,0%
1 059,00
27,4%
Kapitał własny 3 849,00 -1 001,00
---
-1 001,00
---
-599,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,04
---
-0,04
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,01
---
0,00
---