info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 01:54
kontakt
ARTP
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 367,00 1,00
-99,7%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8,00 -26,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) brutto 8,00 -27,00
---
-35,00
---
Zysk (strata) netto 8,00 -27,00
---
-35,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 221,00 3 551,00
10,2%
3 193,00
-10,1%
Kapitał własny 2 466,00 2 903,00
17,7%
2 531,00
-12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,08
17,6%
0,07
-12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---