info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:38
kontakt
ARTP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 2,00
---
28,00
1 300,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -30,00
---
-56,00
---
Zysk (strata) brutto -33,00 -32,00
---
-2 474,00
---
Zysk (strata) netto -33,00 -32,00
---
-2 474,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 798,00 3 826,00
36,7%
1 753,00
-54,2%
Kapitał własny 2 668,00 2 635,00
-1,2%
1 681,00
-36,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
-1,4%
0,05
-36,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,07
---