info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.16, godz. 03:53
kontakt
ARTP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 56,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -909,00 -3,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) brutto -909,00 62,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) netto -909,00 62,00
---
-48,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 245,00 4 119,00
26,9%
3 234,00
-21,5%
Kapitał własny 3 120,00 4 022,00
28,9%
3 133,00
-22,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,11
29,1%
0,09
-22,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,00
---