info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 22:06
kontakt
SETANTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -282,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -104,00 -14,00
---
-83,00
---
Zysk (strata) brutto 1 266,00 -17,00
---
-86,00
---
Zysk (strata) netto 1 266,00 -17,00
---
-86,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 50,00 62,00
24,0%
23,00
-62,9%
Kapitał własny -56,00 -73,00
---
-159,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 -0,00
---
-0,02
---