info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:19
kontakt
CCS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 890,00 49 369,00
54,8%
51 386,00
4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 927,00 1 374,00
48,2%
780,00
-43,2%
Zysk (strata) brutto 363,00 1 306,00
259,8%
951,00
-27,2%
Zysk (strata) netto 286,00 1 021,00
257,0%
880,00
-13,8%
Amortyzacja 293,00 291,00
-0,7%
286,00
-1,7%
Aktywa 31 825,00 34 958,00
9,8%
35 265,00
0,9%
Kapitał własny 12 130,00 13 151,00
8,4%
14 031,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,83
8,5%
0,88
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
255,6%
0,06
-14,1%