info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.26, godz. 17:37
kontakt
CCS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 826,00 31 874,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -959,00 267,00
---
Zysk (strata) brutto -442,00 212,00
---
Zysk (strata) netto -268,00 119,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 24 549,00 26 379,00
7,5%
Kapitał własny 10 558,00 10 677,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,67
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---