info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 19:55
kontakt
ZPUE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 568 332,00 649 419,00
14,3%
687 419,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 945,00 8 286,00
776,8%
63 171,00
662,4%
Zysk (strata) brutto -5 879,00 -1 292,00
---
58 970,00
---
Zysk (strata) netto -5 717,00 -3 543,00
---
46 940,00
---
Amortyzacja 19 058,00 18 982,00
-0,4%
24 451,00
28,8%
Aktywa 572 820,00 581 365,00
1,5%
621 875,00
7,0%
Kapitał własny 282 188,00 278 776,00
-1,2%
325 779,00
16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 201,56 199,13
-1,2%
232,70
16,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,08 -2,53
---
33,53
---