info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 06:33
kontakt
ZPUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 203 409,00 174 114,00
-14,4%
165 652,00
-4,9%
166 041,00
0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 670,00 20 560,00
10,1%
5 248,00
-74,5%
13 698,00
161,0%
Zysk (strata) brutto 17 863,00 19 145,00
7,2%
4 272,00
-77,7%
13 829,00
223,7%
Zysk (strata) netto 14 927,00 14 984,00
0,4%
3 248,00
-78,3%
11 568,00
256,2%
Amortyzacja 6 129,00 6 303,00
2,8%
6 278,00
-0,4%
6 216,00
-1,0%
Aktywa 621 875,00 698 890,00
12,4%
670 354,00
-4,1%
678 594,00
1,2%
Kapitał własny 325 779,00 340 779,00
4,6%
338 511,00
-0,7%
349 824,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 232,70 243,41
4,6%
241,79
-0,7%
249,87
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,66 10,70
0,4%
2,32
-78,3%
8,26
256,2%