info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 06:49
kontakt
ZPUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 165 652,00 166 041,00
0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 248,00 13 698,00
161,0%
Zysk (strata) brutto 4 272,00 13 829,00
223,7%
Zysk (strata) netto 3 248,00 11 568,00
256,2%
Amortyzacja 6 278,00 6 216,00
-1,0%
Aktywa 670 354,00 678 594,00
1,2%
Kapitał własny 338 511,00 349 824,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 241,79 249,87
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,32 8,26
256,2%