info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 16:29
kontakt
ZPUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 168 836,00 178 020,00
5,4%
203 409,00
14,3%
174 114,00
-14,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 473,00 22 734,00
38,0%
18 720,00
-17,7%
20 560,00
9,8%
Zysk (strata) brutto 15 369,00 22 101,00
43,8%
17 272,00
-21,8%
19 145,00
10,8%
Zysk (strata) netto 11 824,00 17 624,00
49,1%
14 336,00
-18,7%
14 984,00
4,5%
Amortyzacja 5 180,00 5 169,00
-0,2%
8 943,00
73,0%
6 303,00
-29,5%
Aktywa 566 614,00 574 339,00
1,4%
621 875,00
8,3%
698 890,00
12,4%
Kapitał własny 293 788,00 311 428,00
6,0%
325 779,00
4,6%
340 779,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 209,85 222,45
6,0%
232,70
4,6%
243,41
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,45 12,59
49,1%
10,24
-18,7%
10,70
4,5%