info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 21:16
kontakt
ZPUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 137 154,00 168 836,00
23,1%
178 020,00
5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 244,00 16 473,00
214,1%
22 734,00
38,0%
Zysk (strata) brutto 4 228,00 15 369,00
263,5%
22 101,00
43,8%
Zysk (strata) netto 3 156,00 11 824,00
274,7%
17 624,00
49,1%
Amortyzacja 5 159,00 5 180,00
0,4%
5 169,00
-0,2%
Aktywa 543 897,00 566 614,00
4,2%
574 339,00
1,4%
Kapitał własny 281 948,00 293 788,00
4,2%
311 428,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 201,39 209,85
4,2%
222,45
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,25 8,45
274,7%
12,59
49,1%