info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 05:36
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 353,00
Zysk (strata) brutto -4 267,00
Zysk (strata) netto -4 268,00
Amortyzacja 823,00
Aktywa 48 831,00
Kapitał własny 18 592,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,40