info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 05:41
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33,00 21,00
-36,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 512,00 -1 608,00
---
Zysk (strata) brutto -2 007,00 -1 608,00
---
Zysk (strata) netto -2 117,00 -1 608,00
---
Amortyzacja 819,00 819,00
0,0%
Aktywa 45 105,00 44 788,00
-0,7%
Kapitał własny 17 668,00 17 607,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,79
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,07
---