info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 03:17
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21,00 22,00
4,8%
240,00
990,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 608,00 -9 664,00
---
-1 083,00
---
Zysk (strata) brutto -1 608,00 -9 976,00
---
-1 237,00
---
Zysk (strata) netto -1 608,00 -9 975,00
---
-1 237,00
---
Amortyzacja 819,00 813,00
-0,7%
814,00
0,1%
Aktywa 44 788,00 35 877,00
-19,9%
42 773,00
19,2%
Kapitał własny 17 607,00 7 903,00
-55,1%
15 206,00
92,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,36
-55,1%
0,68
92,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,45
---
-0,06
---